Goede doelen

Het goede doel als vroege gewoonte

Met het koppelen van goede doelen aan de beweegprestaties wil Stichting Run for Sense kinderen al vroeg bewust laten worden van hulpbehoevenden en het ondersteunen van hen al op jonge leeftijd een goede gewoonte laten zijn.

Sponsors

Met de steun van sponsors, die door de kinderen zelf worden geworven door bijvoorbeeld deur-aan-deur acties of social media, worden beweegresultaten omgezet in geldwaarde, voor 100% ten behoeve van goede doelen.

Welke goede doelen?

Run for Sense draagt jaarlijks een specifiek doel aan waarvoor d.m.v. bewegen geld wordt ingezameld. Scholen of klassen kunnen er echter ook voor kiezen om zelf een goed doel aan te voeren waarvoor zij zich inzetten.


Hoeveel geld er als individu en gezamenlijk al bij elkaar is bewogen, en wat dit betekent voor het betreffende doel, is 24/7 up-to-date en te bekijken via het Run for Sense platform.